filteri close
Objavljeno: 24.06.2022. Image source: Foto: Pixabay/namair

banner-sidebar

Neki pametni satovi su sada u mogućnosti da prate mnogo više od broja koraka, mogu da očitaju naš krvni pritisak, dok drugi mogu da prate obrasce spavanja, nude personalizovane zdravstvene smernice, pa čak i otkrivaju padove.

Jedan od njih, poznat kao AVA narukvica, je uređaj za praćenje plodnosti koji se koristi za izračunavanje plodnih dana kod žena na osnovu prikupljenih podataka kao što su puls, temperatura kože, brzina disanja, protok krvi i još mnogo toga. Upravo su ovaj uređaj koristili istraživači u novoj preliminarnoj studiji kako bi utvrdili da li uređaji za praćenje aktivnosti takođe imaju potencijal da otkriju infekcije COVID-19 pre početka simptoma.

Više od 1.100 učesnika iz Lihtenštajna je regrutovano iz prethodne studije koja je počela 2010. godine za učešće u trenutnoj studiji. Učesnici su imali prosečnu starost od 44 godine. Zamoljeni da nose uređaj za praćenje svake noći tokom trajanja studije, prikupljeno je ukupno 1,5 miliona sati fizioloških podataka.

Istraživanja su obećavajuća, ali...

Učesnici su zamoljeni da zabeleže sve aktivnosti u toku buđenja koje bi mogle da utiču na funkcionisanje njihovog nervnog sistema kroz dokumentaciju u aplikaciji za pametne telefone. Takve aktivnosti su uključivale konzumaciju alkohola, kao i upotrebu lekova ili droga. Od učesnika je zatraženo i da prate sve simptome povezane sa koronom i rutinski su testirani korišćenjem brzih testova na antitela i PCR testova.

11% učesnika se zarazilo koronom tokom studije - više od polovine njih je nosilo uređaj za praćenje 29 dana ili više pre pojave simptoma. Podaci o narukvici prikupljeni tokom ovog vremenskog okvira otkrili su značajne fiziološke promene kod osoba sa infekcijom COVID-19. Istraživači su razvili algoritam koji je mogao da otkrije infekciju COVID-19 do dva dana unapred pre nego što pojedinci ispolje simptome. Međutim, stope tačnosti za otkrivanje virusa bile su ispod 80%, što ukazuje da je i dalje potrebno više istraživanja većim uzorkom.