filteri close
Objavljeno: 18.11.2020. Image source: Foto: Pixabay/RAEng_Publications

Nova studija se bavila  utvrđivanjem sličnosti između drugih bolesti i korone, sa ciljem identifikovanja lekova koje bi naučnici mogli prenameniti u lečenju za lečenje ove epidemije.

Naučnici su objavili novo istraživanje koje iznosi neke uobičajene patološke mehanizme između COVID-19 i drugih bolesti.

Dalje, koristili su ove informacije za identifikaciju nekih lekova koje će možda biti moguće prenameniti kao tretmane za COVID-19 - među kojima je i glavni melatonin.

Studija, koja se sada pojavljuje u časopisu PLOS Biology, postavlja temelje za buduće randomizirane kontrolisane studije kako bi se potvrdili početni nalazi.

Pokušaj promene namene pojedinih lekova

Iako je otkrivanje efikasne vakcine presudno za smanjenje pandemije COVID-19, naučnici istražuju i druge medicinske intervencije koje mogu igrati važnu ulogu u njenom stavljanju pod kontrolu.

Pronalazak lečenja koji značajno smanjuje šansu da osoba umre ako se zarazi virusom bio bi veliki proboj, s obzirom na to da je pandemija do sada prouzrokovala veliki broj smrtnih slučajeva.

Slično kao što je razvoj sigurne i efikasne vakcine, međutim, razvoj novog leka za lečenje COVID-19 verovatno će potrajati prilično dugo.

Pored toga što će identifikovati efikasan molekul koji će biti osnova za lek, lek će morati da se podvrgne i temeljnom ispitivanju kako bi se utvrdilo da li bi bilo bezbedno za ljude širom sveta.

Zvuči logično i razumno: Kvalitetno spavajte ako planirate porodicu

Jedan od načina zaobilaženja ovog problema je okretanje prethodno razvijenim lekovima. Oni su već podvrgnuti temeljnom ispitivanju i imaju odobrenje da imaju minimalne ili bar podnošljive neželjene efekte.

Ako istraživači mogu pokazati da je prethodno razvijeni lek efikasan u lečenju COVID-19, možda će biti mnogo brže da ga prenameni za ovaj zadatak. Ovo bi potencijalno moglo spasiti značajan broj života.

Ključni izazov je utvrđivanje koji će prethodno razvijeni lekovi verovatno biti efikasni protiv COVID-19.

U nedavnoj studiji naučnici su ovo postigli istražujući mehanizme putem kojih COVID-19 nanosi štetu ljudskom telu. Konkretno, upoređivali su ove mehanizme sa mehanizmima nekoliko drugih bolesti, tražeći sličnosti.

Identifikovanje ovih mehanizama dragoceno je za poboljšanje našeg razumevanja kako deluje COVID-19.

Međutim, naučnicima takođe daje naznake koji lekovi mogu biti efikasni protiv COVID-19. Ako bolest ima sličan mehanizam delovanja kao COVID-19, može biti da su lekovi koji leče ovu bolest takođe efikasni protiv korone.

Poređenje bolesti

Naučnici su koristili „strategiju integrisane mrežne medicine“ za upoređivanje mehanizama delovanja COVID-19 sa mehanizmima 64 druge bolesti.

Ove bolesti su svrstane u šest kategorija:

1. karcinom
2. metaboličke 
3. autoimune
4. neurološke
5. kardiovaskularne
6. plućne

Stvarajući „interaktomsku mapu“ mehanizama delovanja COVID-19, naučnici su uspeli da kvantifikuju koliko je sličan ovim drugim bolestima.

Na primer, istraživači su primetili da su proteini u sepsi i respiratornom distres sindromu, koji su dva česta uzroka smrti kod ljudi sa COVID-19, imali značajne veze sa proteinima u SARS-CoV-2, koji je virus koji uzrokuje COVID- 19.

Da li je melatonin moguć tretman?

Nakon što su analizirali različite mehaničke sličnosti između bolesti i COVID-19, naučnici su identifikovali 34 leka koji mogu biti kandidati za ponovnu upotrebu kao terapija za koronu.

Da bi dalje potvrdili potencijal ovih lekova kao tretmana COVID-19, naučnici su analizirali podatke o pacijentima sa klinike u Klivlendu. U ovim testovima melatonin je bio vodeći.

Nakon prilagođavanja starosti, polu, rase, pušenja i drugih pratećih bolesti, tim je otkrio da je među ljudima testiranim na SARS-CoV-2, oni koji su uzimali melatonin imali 28% manje šanse da imaju infekciju. Za Afroamerikance ovaj broj je bio 52%.

Prehlada, grip ili korona? Kako razlikovati simptome?

Međutim, iako ovi rezultati obećavaju, važno je napamtiti da su to samo početni nalazi. Ostali prenamenjeni lekovi, kao što je hidroksihlorokin, pokazali su obećanje u laboratorijskim testovima, ali kliničke studije nisu pronašle značajne efekte.

Opservacione studije velikog obima i randomizirana kontrolisana ispitivanja presudne su za potvrđivanje kliničke koristi melatonina u lečenju ljudi od korone, ali naučni krugovi pokazuju uzbzđenje je rim se pruža šansa za dalja ispitivanja u tom pravcu.