filteri close
Objavljeno: 22.06.2022. Image source: Foto: Pexel/DS stories

banner-sidebar

Stalna anksioznost i zabrinutost mogu doprineti raznim fizičkim i psihološkim simptomima, kao što su mučnina, valunzi, napadi panike, ruminacija, disocijacija i strah od najgorih scenarija. 

Neko ko pokazuje dugoročne simptome anksioznosti mogao bi da odgovara kriterijumima da mu dijagnostikuje anksiozni poremećaj od strane obučenog profesionalca, psihijatra ili psihologa.

Anksiozni poremećaji mogu doći u različitim oblicima. Generalizovani anksiozni poremećaj (GAD) je jedan od njih a njegov glavni simptom  mu je veoma izražena, patološka anksioznost i briga. Za njegovo dijagnostifikovanje potrebno je da takvo stanje traje bar 6 meseci.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OCD) je hronični i onesposobljavajući poremećaj koji se odlikuje pojavom opsesija i/ili kompulzija. Opsesije se manifestuju kao nekontrolisane nametljive misli, slike ili nagoni koji izazivaju brigu i anksioznost. Iako neki simptomi poremećaja mogu ličiti na simptome GAD-a, postoje neke važne razlike između njih.

Poređenje OCD i GAD

Opsesivno-kompulzivni poremećaj se može javiti zajedno sa drugim poremećajima, kao što su generalizovana anksioznost ili depresija. Procenjuje se da se stope komorbiditeta (istovremena pojava ili prisustvo dve i više bolesti) sa drugim psihološkim poremećajima kreću od 19% do 90%. Istraživači navode da prisustvo OCD-a može biti veće kod pacijenata sa bipolarnim poremećajem, a mogu biti i genetske komponente.

Ljudi sa OCD-om doživljavaju anksioznost, ali njihovo ponašanje je vođeno opsesijama i kompulzijama. Osobe sa OCD-om učestvuju u ponavljajućim "ritualima", koji mogu uključivati stalnu proveru, čišćenje ili traženje uveravanja u pokušaju da umanje svoju anksioznost. Međutim, oslobađanje od anksioznosti je privremeno i ne odnosi se na koren ponašanja. 

Opsesivno-kompulzivni poremećaj može biti podstaknut nepoverenjem iz prošlosti

Dok ljudi sa generalizovanim anksioznim poremećajem doživljavaju anksioznost i brigu, ali oni nisu povezani sa jednom specifičnom opsesijom ili ritualom. Ljudi sa GAD-om osećaju se stalno zabrinuto zbog mnogih životnih iskustava ili događaja. Briga i anksioznost takođe moraju da traju najmanje šest meseci, a da nisu povezani sa upotrebom droga ili medicinskim stanjima. Ako se borite sa bilo kojim od ovih stanja, psihijatar vam može pomoći da upravljate simptomima.