filteri close
Objavljeno: 17.12.2021. Image source: Unsplash/Becca Tapert

banner-sidebar

Istraživanje je pokazalo da su muškarci skloniji da prećute istinu o svojoj seksualnoj prošlosti, odnosno o broju žena sa kojima su imali seksualne odnose. 

Naime, istraživanje je imalo za cilj da ustanovi idealan broj partnera za muškarce i žene, i pokazalo se da je taj broj zapravo broj 7. Ipak, istraživanje je pokazalo da kada žena govori o broju partnera, najveći prihvatljiv broj je 14 partnera. Ukoliko žena saopšti da je imala 15 partnera, druga strana će početi da je doživljava kao promiskuitetnu.  Međutim, ispitanici su pokazali malu konfuziju, odnosno istakli su da postoje i situcacije kada im smeta mali ili premali broj seksualnih partnera. Odnosno ako je žena imala seksualne odnose sa malim brojem partnera, neki muškarci će je često smatrati konzervativnom. 

Više seksualnih partnera, veći rizik od raka?