filteri close
Objavljeno: 31.05.2021.

Uz anoreksiju i bulimiju, ovo je sve češći poremećaj u ishrani.

Ortoreksija podrazumeva opsednutost zdravom, čistom hranom, koja ne sme sadržati nijedno štetno hemijsko jedinjenje, ali ni biti pripremljena s drugim nezdravim namirnicama.

Zajedinčko za sva tri poremećaja ishrane- anoreksiju, bulimiju i ortoreksiju jeste opsednutost hranom i apsolutnom kontorolom svakog zalogaja. Međutim, kod ortoreksije akcenat nije na količini kraje koja se pojede, već na njenom kvalitetu, čistoći i hemijskim karakteristikama.

Uobičajno ponašanje vezano za ovaj poremećaj:

1.Zamemarivanje čitave grupe namirnica i fokus na hranu koja je “čista”
2.Izbegavanje društvenih događaja koji uklčjučuje hranu u strahu da će se prekrišiti dijeta
3.Preteran oprez prilikom pripreme hrane
4.Kritičan stav prema svima kji ne prate stroga pravila ishrane
5.Osećaj krivice ili stida kada nije moguće pridržavati se standarda u ovom tipu ishrane
6.Osećaj ispunjenosti kada se jede samo zdrava hrana

Razvojem ovog poremećaja, nastaju štetni efekti slični bulimiji i anoreksiji. 

Zdrava hrana nekad može odvesti u tešku bolest - šta je ORTOREKSIJA