filteri close
Objavljeno: 21.11.2020. Image source: Foto: Pixabay/geralt

Nova studija o prenosu virusa ukazuje na značaj relacione mobilnosti.

Kao i svi virusi, COVID-19 se prenosi putem kontakta od osobe do osobe. Evidencije javnog zdravstva pokazuju da se virus u nekim zemljama širio mnogo brže nego u drugima, ali razlozi koji stoje iza različitih stopa nisu potpuno poznati. Proporcije građana koji nose masku i koji održavaju socijalnu distancu nesumnjivo su deo odgovora, ali kulturni faktori takođe mogu igrati ulogu. 

U studiji objavljenoj prošlog meseca, naučnici su ispitali podatke iz 39 zemalja kako bi testirali hipotezu o relacionoj mobilnosti. Jednostavno rečeno, hipoteza kaže da se virusi brže šire u društvima koja imaju visoku relacionu pokretljivost.

Relaciona mobilnost odnosi se na lakoću s kojom ljudi u društvu stvaraju nove veze i okončavaju stare. Konceptualno je povezan sa socijalnom otvorenošću i samostalnošću pojedinca. U društvima poput Brazila i Sjedinjenih Država, koja imaju visoku relacionu mobilnost, ljudi se slobodno uspostavljaju nova prijateljstva i prekidaju stara.

Evo zašto "susret sa samo nekoliko prijatelja" može postati događaj visokog rizika za širenje korone

U društvima poput Japana i Malezije, koja imaju malu relativnu mobilnost, ljudi nisu toliko slobodni kada je u pitanju prelazak između odnosa. U tim društvima većina odnosa postoji u kontekstu porodice, posla i klubova. Mnogi odnosi nisu izabrani; oni su dati. Odnosi u ovim društvima imaju značajne obaveze i odgovornosti. Shodno tome, pojedinci oklevaju da stvore nove veze ili da prekinu postojeće.

Ljudi koji žive u društvima koja su socijalno otvorena i obeležena visokom relacionom mobilnošću imaju više mogućnosti za interakciju sa strancima i drugim pojedincima koji nisu u primarnoj društvenoj grupi osobe. Kao rezultat toga velika relativna mobilnost „može ljude dovesti u posebno visok rizik od zaraze zaraznom bolešću kao što je COVID-19“.

Da bi testirali svoju hipotezu, istraživači su analizirali podatke iz 39 zemalja na šest kontinenata. Da bi izmerili širenje slučajeva COVID-a u nekoj zemlji, istraživači su koristili podatke sa Univerziteta Johns Hopkins za beleženje dnevnog broja potvrđenih slučajeva tokom prvih 30 dana od izbijanja epidemije, s tim što je 1. dan bio dan kada je broj slučajeva COVID prvi put dostigao 100. Istraživači su takođe zabeležili dnevni broj smrtnih slučajeva tokom prvih 30 dana, s tim što je 1. dan dan kada je zabeležena prva smrt od COVID u zemlji.

Da bi merili relacionu mobilnost, istraživači su koristili rezultate ranije studije sprovedene 2018. Veliki broj odraslih u svakoj zemlji regrutovan je putem Facebook oglasa. Popunili su upitnik od 12 tačaka koji je procenjivao u kojoj meri oni smatraju da su drugi socijalno otvoreni i da će verovatno ući i izaći iz odnosa.

Koronavirus se širi lakše nego što se do sada mislilo

Da bi kontrolisali zbunjujuće promenljive, istraživači su takođe ispitivali demografske promenljive koje mogu uticati na stopu prenosa virusa. Na primer, COVID-19 se može brže širiti (i na kraju ubiti više ljudi) u zemljama koje su gusto naseljene, imaju stariju populaciju i privlače veliki broj turista.

Pronašli su snažnu empirijsku podršku za svoju hipotezu o relativnoj mobilnosti. Zemlje sa visokom relativnom mobilnošću - Sjedinjene Države, Brazil i Španija, na primer - pokazale su mnogo brže širenje potvrđenih slučajeva i više smrtnih slučajeva od COVID-a u prvih 30 dana izbijanja. Zemlje sa niskom relativnom mobilnošću - Japan, Jordan i Tajvan, na primer - pokazale su sporije širenje slučajeva i manje smrtnih slučajeva.

Ono što je najvažnije, uticaj visoke relativne pokretljivosti nastavio se i nakon što je tim naučnika kontrolisao druge promenljive koje bi mogle da proizvedu različite brzine prenosa. Na primer, virus se brzo proširio u zemljama sa velikom populacijom i mnogo turista, ali se još brže proširio kada su i ove zemlje imale visoku relativnu mobilnost.

ODGOVOR KOJI NAM TREBA: Evo koliko treba da ostanete u karantinu ukoliko ste imali bliski kontakt sa osobom zaraženom koronom!

Uticaj relativne mobilnosti na stope smrtnosti od COVID bio je značajan. Na primer, prema proračunima istraživača, da je nivo relativne mobilnosti u Sjedinjenim Državama bio tako nizak kao u Japanu, broj Amerikanaca koji su umrli tokom prvog meseca izbijanja ne bi bio 3.417 (stvarni broj). Bilo bi 281.

Život u društvu koje ceni nezavisnost, slobodu kretanja i slobodu izbora donosi mnoge koristi, ali takođe predstavlja posebne izazove kada zdravlje njihovih građana ugrožava visoko zarazna bolest.