filteri close
Objavljeno: 25.01.2023. Image source: Foto: Pexels/Gustavo Fring

banner-sidebar

Redovni pregledi kože mogu pomoći da se otkriju sve potencijalne indikacije raka kože u ranoj fazi.

Zima je dobro vreme za pregled kože, jer ljudi često imaju manje izložene kože i manje je verovatno da će neko drugi primetiti sumnjiv mladež ili izraslinu. Ljudi često imaju i više vremena posle ili oko praznika, kada mogu da zakažu rutinski pregled kože.

Šta možete očekivati na pregledu?

Možete očekivati potpuni pregled vaše kože, proveru od glave do pete, kako bi lekar procenio da li postoje sumnjivi mladeži ili karcinom kože. Pored toga, vaš dermatolog može da primeti bilo koje lezije koje su zabrinjavajuće i kojima je potrebno praćenje. A imaćete i priliku da pitate svog lekara o novim ili promenljivim lezijama za koje ste zabrinuti. 

Dermatolozi predlažu - Kako da se rešite suve kože tokom zime?

Lekar tokom pregleda može da koristi specijalizovanu lupu da proceni lezije sa polarizovanim ili nepolarizovanim svetlom. Ovo omogućava lekaru da bolje vidi manje karakteristike pega. Ako lekar pronađe novu ili zabrinjavajuću leziju, ta tačka može biti fotografisana i izmerena za buduće praćenje, ili se može uzeti mali uzorak tokom istog dana kako bi se osiguralo da nije rak kože.

Ne treba da se ustručavate da pitate svog doktora u vezi sa bilo kojim mladžeima koji vas brinu, uključujući i belege koje lekar možda neće primetiti.

Šta dermatolozi traže tokom pregleda?

Pre svega će pažnju obratiti na mladeže koji su nepravilni ili pokazuju drugačiji ili zabrinjavajući obrazac u poređenju sa benignim ili zdravim mladežima pacijenta. 

U slučaju da dermatolog identifikuje posebno sumnjivo mesto, on da tada počinje da pravi plan sa pacijentom za dalje praćenje ili lečenje. To može uključivati dokumentovanje, fotografisanje i ponovnu procenu u predviđenom intervalu ili uzimanje malog uzorka lezije koji se zove biopsija.