filteri close
Objavljeno: 17.06.2020. Image source: Foto: Pixabay/ jarmoluk

banner-sidebar

Poremećaj konzumiranja alkohola, ranije poznat kao alkoholizam, je zavisnost od alkohola. Ovo je ozbiljno stanje kada osoba nije u mogućnosti da kontroliše upotrebu alkohola.

Ako ste zabrinuti da neko koga poznajete ima poremećaj upotrebe alkohola (AUD), postoje načini kako možete pružiti podršku.

Pomoć i podrška partnera, rođaka i prijatelja neprocenjivi su za osobe sa AUD-om. Međutim, od presudne je važnosti da i osoba sa AUD-om dobije profesionalnu medicinsku pomoć.

Nacionalni institut za zloupotrebu alkohola i alkoholizam (NIAAA) definiše AUD kao „hronični poremećaj mozga koji se ponavlja i karakteriše oslabljena sposobnost zaustavljanja ili kontrole upotrebe alkohola uprkos štetnim socijalnim, profesionalnim ili zdravstvenim posledicama“. 

Važno je priznati AUD kao poremećaj. Neophodno je razumeti i socijalne i psihološke razloge zbog kojih neko može razviti AUD.

Postoji puno stigme oko AUD-a. Ipak, osoba sa AUD nije kriva za poremećaj.

Kao i kod svake zavisnosti, postoji potreba da se AUD tretira kao ozbiljno zdravstveno stanje.

Kada upotreba alkohola postaje problem?

Konzumiranje alkoholnih pića obično nije razlog za zabrinutost. Međutim, neko može zloupotrebiti alkohol i pokazati ponašanje koje može biti problematično. To može da uključuje:

• Neprestano pijenje: To je kada muškarci konzumiraju više od 8 jedinica alkohola, a žene konzumiraju više od 6 jedinica u jednoj sesiji pijenja. To može imati dugoročne i kratkoročne posledice.

• Problem s pijenjem: Ovo se dešava kada neko pije da bi razvio drugačije stanje duha. Neko može biti problem sa alkoholom, ako pije da bi se osećao srećnim, zaboravio svoje brige ili se osećao samouvereno.

Iako neko sa AUD može pokazati neka od tih ponašanja, njihovo izlaganje ne znači nužno da neko ima AUD.

5 lakih načinda proverite da li imate probem s alkoholom

Ključna razlika između AUD i ovakvog ponašanja je ta što je AUD zavisnost. To znači da neko sa AUD mentalno i fizički zavisi od alkohola.

Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja (DSM-5) navodi niz simptoma za AUD. One mogu poslužiti kao smernice za procenu da li je upotreba alkohola postala problematična. Neke od njih uključuju: 

• nemogućnost kontrolisanja unete količine alkohola
• osećaj žudnje za alkoholom
• rovoditi puno vremena u potrazi ili upotrebi alkohola
• trošeći puno vremena oporavljajući se od mamurluka
• problemi u vezama zbog upotrebe alkohola
• nemogućnost obavljanja obaveza na poslu, u školi ili kući
• imaju simptome povlačenja ako ne piju alkohol

Kako pristupiti nekome sa problemom alkoholizma?

Ako ste zabrinuti da neko do koga vam je stalo ima AUD, trebalo bi da razmotrite sledeće korake.

Faza 1: Naučite šta je AUD

Može biti izazovno pružiti odgovarajuću pomoć i podršku bez pravog znanja. Da biste pomogli nekome sa AUD-om, prijatelju ili rođaku treba da se obavestite o AUD-u i razlozima zbog kojih bi se mogao razviti.

Takođe bi moglo biti korisno kontaktirati zdravstvenog radnika koji je specijalizovan za zavisnost. Možda će moći da da smernice o najboljim načinima da se nekome obrate sa AUD.

Faza 2: Istraživanje mogućih opcija lečenja

Vrsta tretmana koje će neko trebati zavise i od ličnih okolnosti, kao što su osnovna pitanja mentalnog zdravlja, trenutna upotreba alkohola i prethodni pokušaji ostavljanja alkohola.

Faza 3: Izaberite odgovarajuće vreme i mesto za razgovor

Važno je da se razgovor desi kada je osoba koju prijatelj ili rodbina želi da pomogne trezna. Najbolje je da odaberu mesto koje je privatno, sigurno i ugodno za obe strane.

Faza 4: Budite nežni, ali uporni

Kada imate posla s nekim ko potencijalno ima AUD, važno je ne kriviti ih. Takođe je neophodno imati na umu da je to nešto što ne mogu da kontrolišu.

Tokom razgovora ljudi će možda želeti da objasne efekte koje ta osoba pod uticajem pića ima na sebe i druge.

8 promena u koje se dese kad prestanete da pijete alkohol

Važno je tom razgovoru pristupiti mirno. Ako razgovor postane napet, najbolje je završiti i pokušati ponovo nekom drugom prilikom.

Potrebna je hrabrost da neko potraži pomoć za AUD. To znači da će biti potrebno nekoliko razgovora pre nego što prihvate da imaju problem i da im je potrebno lečenje.

Ako tokom razgovora osoba postane nasilna ili preti da će naneti štetu sebi ili drugima, najbolje je pozvati hitnu pomoć.

Faza 5: Intervencija

Ako prethodni koraci ne uspeju, a osoba nastavi da pije i ne traži lečenje, možda je došlo vreme da se preduzme intervencija.

Postavljanje intervencije uključuje lekara ili specijaliste za intervenciju, koji pristupa osobi, zajedno sa porodicom i prijateljima.

Glavni cilj intervencije je pomoći osobi da započne lečenje.

Intervencija mora biti u odgovarajuće vreme i na mestu. Takođe bi moglo biti korisno probati intervenciju sa onima koji su uključeni pre nego što se obraćaju osobi sa AUD.

U nekim slučajevima osoba može vjerovati da neko do koga im je stalo nema AUD, ali ipak ima problem s pićem. U tim slučajevima koraci u ovom odeljku mogu biti korisni.

Kako ponuditi podršku?

Postoji mnogo načina da neko može podržati osobu s AUD-om:

• Naučite o AUD-u: Što više neko uči o AUD-u, više informacija mora da pomogne nekome u kondiciji.

• Vodite dovoljno računa i o sebi: Briga o voljenoj osobi sa AUD-om može biti izazovna. Ako neko podržava osobu sa AUD-om, takođe bi trebalo da vodi brigu i o sebi.

• Učestvujte u lečenju sa njima: Ako osoba sa AUD pristane na lečenje, možda će trebati podršku da neko pođe sa njima.

• Nemojte kriviti osobu s AUD-om: Osoba sa AUD-om ne može kontrolisati svoju upotrebu alkohola i iz tog razloga nije fer da ih oseća krivim.

• Ne omogućavajte osobi sa AUD-om pristup alkoholu: Iako ljudi možda misle da im pružaju podršku, oni umesto toga mogu podstaći opijanje tako što će osobi s AUD-om omogućiti pristup alkoholu.

Samopomoć za osobe sa AUD

Ako neko ima AUD, ne sme sebe kriviti za to stanje. Međutim, možda će želeti da pokušaju i shvate kako njihovi postupci mogu uticati na one do kojih im je stalo.

Ljudi sa AUD-om mogu imati istoriju samozanemarivanja. Zbog ovog zanemarivanja je neophodna briga o sebi tokom oporavka od AUD-a. Postoji nekoliko načina da se to postigne:

• Mreža podrške: Od vitalnog je značaja imati ljude oko sebe koji ne omogućavaju upotrebu alkohola, ali pružaju podršku i ohrabrenje tokom oporavka.

• Postavljanje granica: Tokom oporavka, postavljanje granica oko toga s kime treba provoditi vreme i kuda treba da pomogne u izbegavanju situacija koje mogu dovesti do recidiva.

• Novi hobiji: Pokušaj da pronađete nove izvore uživanja može biti izazovno. Novi hobi može biti zabavan način za učenje novih veština.

• Vežba: Vežbanje može pružiti mnoge dobrobiti za mentalno i fizičko zdravlje. Sistematskim pregledom je utvrđeno da bi vežbanje moglo biti korisno pored lečenja sa AUD-om.

Kome možete da se obratite?

Ako neko želi da sazna više o AUD-u ili mora potražiti pomoć za AUD, postoje savetovališta za alkoholizam u našoj zemlji koja mogu da pomognu.