filteri close
Objavljeno: 07.02.2021. Image source: Foto: Pexel/ Rosie Ann

Kako da znamo da li je ono što osećamo zapravo ljubav?

Ljubav i seksualna privlačnost imaju zajedničke osobine: obe su snažne emocije, seksualnu privlačnost možemo iskusiti i prema ljudima koje volimo. Međutim, možemo da je osetimo i prema ljudima koje ne volimo. Dok je krajnji cilj seksualne privlačnosti seks, ljubav je orijentisana na održavanje odnosa, na održavanje jake veze definisane bliskošću i zajedničkim životom.

Evo još nekih ključnih razlika između ljubavi i požude:

• Ljubav ispunjava našu potrebu za podrškom. U kulturnom smislu često povezujemo seksualnu privlačnost i ljubav, ali postoji dobar razlog za sumnju da postoje zapravo tri različita motivacijska sistema. Požuda može biti pokretač koji podstiče našu potragu za vezama, privlačnost nam može pomoći da razlikujemo između manje ili više poželjnih partnera, a ljubav može biti ono što nas drži u blizini da reagujemo i brinemo o drugima. Ljubav je posebno važna kada smo tužni, uplašeni ili nam je na neki drugi način potrebna podrška.

Nije šala, "poludiš od ljubavi" je naučna ČINJENICA!

• Ljubav primorava na iskrenost. Kada se osećamo sigurno u našim vezama - znamo da nas neko voli i da će biti tu za nas - ponašamo se autentičnije. Ako dovodimo u pitanje nečije pouzdanje, plašimo se da će nas napustiti ili ako mislimo možda neće biti kad nam je potreban, skloniji smo laganju ili obmanjivanju. Drugim rečima, osećaj sigurne ljubavi u vezi povećava autentičnost. Sama seksualna privlačnost verovatno neće podstaći ovaj isti stepen autentičnosti.

• Ljubav nas čini spreminima za žrtvovanje. Žrtvovanje nije zabavno: uključuje odricanje od nečega dragocenog (npr. vremena, novca) i može imati visoku cenu. U vezama je spremnost na žrtvu povezana sa višim nivoima posvećenosti i ulaganja u vezu. Ova vrsta veze je više slična ljubavi nego seksualnoj privlačnosti; prikazuje planove za budućnost i brigu o nekome i davanje prioriteta njihovim potrebama u odnosu na vlastite.

Zašto partneri varaju u vezama?

• Ljubav menja efekte bavljenja seksom. Seks može poboljšati blagostanje, ali ova veza je najjača u ljubavnom kontekstu. Povezanost između učestalosti seksa i važnih pokazatelja blagostanja (npr. zadovoljstva životom, pozitivne emocije / raspoloženja) delom zavise od naklonosti. Naklonost je pozitivna drugo usmerena emocija koja uključuje brigu; više je orijentisan na ljubav nego na čisto požudu.

• Ljubav je postojana. Osećaj seksualne privlačnosti može se prilično brzo „ugasiti“, ali ljubav je druga priča. Sa evolucionog stanovišta, romantična ljubav nije emocija: to je nagon, moćan, žilav nagon. Romantična ljubav pojačava našu pažnju i ne odustaje lako. Naučnici shvataju moć romantične ljubavi koja se zasniva na sistemu nagrađivanja u mozgu. Iskustvo ljubavi duboko zadovoljava na biološkom nivou. Povezano oslobađanje dopamina pojačava potragu za romantičnom ljubavlju, što može odražavati njegovu ulogu u reproduktivnom uspehu.

PARTNERSKI ODNOSI: Evo kako da pokažete vam je stalo na 6 načina

Jedan od izazova razlikovanja ljubavi od seksualne privlačnosti je taj što je ponekad seksualna privlačnost početak ljubavi, njena polazna tačka. Zaista, seksualna privlačnost može ljude pripremiti na ideju o pokretanju romantične veze. Seksualne misli mogu povećati otvorenost ljudi da podele svoja osećanja, žrtvuju se, žele bliskost i uključe u brižnu komunikaciju. Izazov je odlučiti da li se vaša dinamika završava seksualnom privlačnošću ili oboje verujete da delite slične ciljeve, želite otvorenu komunikaciju i želite li integrisati svoj život zajedno. Ove karakteristike orijentisane ka budućnosti sugerišu da imate osnovu za dugoročnu vezu.