filteri close
Objavljeno: 05.06.2024. Image source: Foto: Pixabay/scottwebb
300x600

Može dovesti čak i do ozbiljnog oštećenja bubrega

Rabdomioliza je ozbiljno medicinsko stanje koje nastaje kada se mišićno tkivo razgradi i oslobodi proteine i elektrolite u krv. Ovo oslobađanje može dovesti do različitih problema, uključujući oštećenje bubrega. U nastavku je detaljnije objašnjenje:

Koji su mogući uzroci?

 1. Direktna povreda mišića: Može biti izazvana direktnom traumom, poput saobraćajne nesreće ili pada.
 2. Ekstremna fizička aktivnost: Intenzivni treninzi, posebno bez odgovarajuće pripreme ili hidratacije.
 3. Dugotrajna kompresija: Kao što je biti zarobljen ispod ruševina nakon nesreće.
 4. Medicinska stanja: Neke bolesti, kao što je sindrom kompartmenta, mogu izazvati rabdomiolizu.
 5. Droge i lekovi: Zloupotreba droga (kokain, amfetamini) i neki lekovi (statini, antipsihotici) mogu izazvati rabdomiolizu.
 6. Infekcije: Neke virusne i bakterijske infekcije.
 7. Dehidratacija: Nedostatak tečnosti može doprineti oštećenju mišića.

Malo poznat poremećaj sna kao ključ za otkrivanje ozbiljnih bolesti mozga

Simptomi:

 1. Bol u mišićima: Posebno u ramenima, butinama ili donjem delu leđa
 2. Slabost mišića: Osećaj slabosti ili poteškoće u pomeranju udova
 3. Tamna mokraća: Mokraća može izgledati crveno ili tamno braon
 4. Groznica: Može se pojaviti zajedno sa drugim simptomima.
 5. Mučnina i povraćanje
 6. Zbunjenost ili dezorijentisanost: U ozbiljnim slučajevima

Kako se utvrđuje?

Dijagnoza rabdomiolize se postavlja kombinacijom anamneze, fizičkog pregleda i laboratorijskih testova. Ključni testovi uključuju:

 1. Nivo kreatin kinaze (CK): Povišeni nivoi ovog enzima ukazuju na oštećenje mišića.
 2. Analiza mokraće: Za otkrivanje mioglobina, proteina koji se oslobađa u mokraću kada su mišići oštećeni.
 3. Testovi funkcije bubrega: Da bi se procenilo da li su bubrezi pogođeni.


Šta je Smart Health kartica i koje sve pogodnosti pruža?