filteri close
Objavljeno: 13.03.2024. Image source: Pexels
300x600

Vreme je da se pređe na zdravije i manje opasne opcije

Evropski parlament i Savet Evropske unije usvojili su meru o ukidanju upotrebe amalgamskih zubnih plombi koje uključuju živu. Ova zabrana počinje da važi od 1. januara 2025.

Decenijama su amalgamske, odnosno srebrne, plombe bile standard za tretman karijesa. Za njihovu izradu korišćeni su metali kao što su srebro, olovo, bakar i živa.

Stomatolog iz Madrida Lorena Trinidad ističe da živa, kao ključni komponent plombe, izaziva najveću zabrinutost zbog svojeg akumulirajućeg efekta u organizmu, naročito u organima poput mozga i bubrega, i pored toga što je prisutna u malim količinama.

Zubari savetuju: Ove simptome mi nikad ne ignorišemo

Od 2018. godine upotreba ovih plombi zabranjena je za decu ispod 18 godina i trudnice.

Svetska zdravstvena organizacija identifikovala je živu kao jedan od deset materijala ili hemijskih grupa koje su posebno problematične za javno zdravlje, preporučujući upotrebu sigurnijih drugih mogućnosti.