filteri close
Objavljeno: 18.09.2020. Image source: Foto: Pixabay/qimono

Psihodelični lekovi kao što su LSD, psilocibin i meskalin izazivaju ozbiljne i često dugotrajne halucinacije, ali pokazuju i veliki potencijal u lečenju ozbiljnih psihijatrijskih stanja, poput velikog depresivnog poremećaja.

Da bi u potpunosti istražili ovaj potencijal, naučnici moraju da znaju kako ovi lekovi deluju na moždane ćelije na molekularnom nivou da bi izazvali njihove dramatične biološke efekte. 

Po prvi put su naučnici iz UNC i Stanford laboratorije rešili strukturu visoke rezolucije ovih jedinjenja kada su aktivno vezana za 5 -HT2A serotoninski receptor (HTR2A) na površini moždanih ćelija.

Ovo otkriće, objavljeno u Cell, već dovodi do istraživanja preciznijih jedinjenja koja bi mogla eliminisati halucinacije, ali da i dalje imaju snažne terapeutske efekte. 

Takođe, naučnici bi mogli efikasno da promene hemijski sastav lekova kao što su LSD i psilocibin - psihodelično jedinjenje u pečurkama koje je FDA odobrila za proboj u lečenju depresije.

Anksioznost: najbolji načini da je razumete i izborite se sa njom

Milioni ljudi su rekreativno uzimali ove lekove i sada se pojavljuju kao terapeutski agensi.

Sticanje ovog prvog uvida u to kako deluju na molekularnom nivou je zaista važno, ključ za razumevanje njihovog rada. S obzirom na izuzetnu efikasnost psilocibina za depresiju (u II fazi ispitivanja). 

Naučnici su uvereni da će ovi nalazi ubrzati otkriće delujući kao antidepresivi i potencijalno novi lekovi za lečenje drugih stanja, poput teške anksioznosti i poremećaja upotrebe supstanci.

Smatra se da je aktivacija HTR2A, koja se izražava na vrlo visokim nivoima u moždanom korteksu čoveka, ključna za efekte halucinogenih lekova.

Kada se aktiviraju, receptori uzrokuju da neuroni pucaju asinhrono i neorganizovano, stvarajući buku u moždanom sistemu. Naučnici misle da je to razlog što ovi lekovi izazivaju psihodelično iskustvo. Ali uopšte nije jasno kako ti lekovi vrše svoje terapeutske akcije.

Mislite da je depresija jača od vas?

Kombinacija nekoliko različitih napredaka omogućila je ovo istraživanje. Jedna od njih su bolji, homogeniji preparati proteina receptora. Druga je evolucija tehnologije krio-elektronske mikroskopije, koja nam omogućava da gledamo veoma velike komplekse, a da ih ne moramo kristalizovati.

Istraživački tim je otkrio prvu rentgensku kristalografsku strukturu LSD-a vezanu za HTR2A. Ono što je najvažnije, istražitelji iz Stanforda su zatim koristili krio-EM da bi otkrili slike prototipskog halucinogena, nazvanog 25-CN-NBOH, povezanog sa celim receptorskim kompleksom, uključujući efektorski protein Gak. U mozgu ovaj kompleks kontroliše oslobađanje neurotransmitera i utiče na mnoge biološke i neurološke procese.

Ako mučite muku sa zavisnošću, IMA ko da vam pomogne

Krio-EM slika je poput mape kompleksa, koja je korišćena da ilustruje tačnu strukturu HTR2A na nivou aminokiselina - osnovnih gradivnih blokova proteina kao što su serotoninski receptori.

Obično je ova jedinjenja teško proučavati u laboratoriji, jer ih Agencija za borbu protiv droga reguliše kao lekove sa liste 1. Međutim, jedan od načunika je psihijatar i biohemičar, koji vodi Program skrininga za psihoaktivne droge, koji finansira Nacionalni institut za mentalno zdravlje. To njegovoj laboratoriji omogućava pristup halucinogenim lekovima u istraživačke svrhe. 

Oni sada primenjuju svoja otkrića na otkrivanje lekova zasnovanih na strukturi za novu terapiju. Jedan od ciljeva je otkrivanje potencijalnih kandidata koji mogu pružiti terapeutsku korist bez psihodeličnih efekata.