filteri close
Objavljeno: 09.03.2023. Image source: Foto: Pixabay/serendypita

banner-sidebar

"Centar za mame" u saradnji sa kompanijom Avon sproveo je istraživanje o finansijskoj nezavisnosti mama u Srbiji. Ekonomsko nasilje, je jedna vrsta psihičkog nasilja, koja je itekako prisutna kod nas.

 Istraživanje “Finansijska nezavisnost mama u Srbiji: Pravo na svoj dinar, u kojem je učestvovalo 2.381 mama iz svih krajeva Srbije, pokazalo je da svakoj 10. mami (10,5%) partner ograničava pristup novcu, dok 14,2% partnera/muževa smatra da ima pravo da svojim ženama određuje koliko im je novca “dovoljno”. Osim toga, više od četvrtine majki (26,4%) mora da se pravda svom partneru o tome gde su potrošile novac. 

Svakoj petoj mami u Srbiji  (20,4%) partner ne dozvoljava da kupi ono što želi, a  5,2% njih je bilo primorano da na zahtev partnera i protiv svoje volje pozajmi novac ili proda neku dragocenost. I dok 26% mama nije zadovoljno načinom na koji se raspolaže novcem u njihovom domaćinstvu, kontrolu nad finansijama svoje porodice nema čak 29,4% njih. Posebno je alarmantna činjenica da se 17% mama ne oseća bezbedno pored svojih partnera.

“U našem društvu se o ekonomskom nasilju kao obliku rodno zasnovanog nasilja veoma malo priča, iako ono predstavlja ozbiljnu pretnju po ekonomsku sigurnost i samostalnost mama. Neki od vidova ovog nasilja su toliko dugo prisutni u našem društvu, da su postali normalan oblik ponašanja u partnerskoj zajednici, što je veoma zabrinjavajuće. Istraživanje je pokazalo da trećina mama ima manje prihode otkako su mame, nego što su imale pre dece, a kako se rođenjem deteta često stvara nova dinamika u porodici, bitno je da mame u tom trenutku budu finansijski stabilne“, izjavila je Jovana Ružičić, osnivačica i direktorka Centra za mame.

Istraživanje je pokazalo da su mame koje samostalno ili većinski samostalno podižu decu u nezavidnoj situaciji. Podaci pokazuju da kada postoji potomstvo, ekonomsko nasilje može da traje mnogo duže od braka, pa tako skoro pola tata (44,5%) ne plaća alimentaciju za svoju decu. Od onih koji je plaćaju, veliki broj njih (46,2%) to ne radi redovno ili je čak i umanjivalo svoje prihode kako bi sudski određena alimentacija bila manja. Iako Republika Srbija ima određen iznos minimalnog iznosa alimentacije, koji usklađuje sa rastom naknade za maloletne hranjenike, čak 91,3% očeva u Srbij to ne poštuje. Odnos tata prema alimentaciji statistički je povezan sa vremenom koje provode sa svojom decom, pokazalo je istraživanje. Očevi koji ne ispunjavaju svoje novčane odgovornosti, a ako ih ispunjavaju ne čine to redovno i ne prate stopu inflacije, provode manje vremena sa decom, te tako svoju decu ne viđa 25,8% tata u Srbiji, a manje od četvrtinu samostalnog vremena sa decom provodi 37,8% tata.

Alarmantni podaci: Od početka godine ubijeno 9 žena

Izvor: Centar za mame