filteri close
Objavljeno: 19.12.2020. Image source: Foto: Pixabay/gillnisha

Izgradnja odnosa uz poštovanje granica.

Većina nas zna „onu neku osobu“ koja nam jednostavno ne poklanja svoju pažnju koliko god se trudili. U kancelariji, u susedstvu, tokom porodičnih okupljanja, te osobe izbegavaju interakciju sa drugima. Svaki put kada pokušate da započnete razgovor sa njima, čini vam se da to nije početak. Međutim, postoji način da se to prevaziđe.

Koliko god bilo primamljivo odustati, ako je važno izgraditi odnos sa emocionalno distanciranom osobom, bilo iz ličnih ili profesionalnih razloga, to se može postići. Naučna istraživanja nam daje neke smernice kako. 

Povezanost gradi odnose

U većini slučajeva kada vaše prijateljske uvertire nailaze na ravnodušnost ili odbacivanje, problem niste vi, već druga strana. Ipak, čak i najnezavisniji, samozadovoljni, samostalni pojedinci mogu se transformisati iz povučenih u reaktivne kada vaša interakcija zadovoljava njihove psihološke potrebe. A pošto su motivi važni, autentičnost vas čini privlačnim i pristupačnim.

8 znakova da vi ili vaš partner imate slabu emocionalnu inteligenciju

Naučnici su istraživali su ulogu povezanosti u zadovoljavanju osnovnih psiholoških potreba. U svom istraživanju otkrili su da povezanost pozitivno utiče na nekoliko vrsta zadovoljenja potreba i da će verovatno nezavisno podstaći zadovoljstvo u oblastima samostalnosti, kompetentnosti , i bliskosti. 

Odnos ima tri osnovne komponente: 1) pozitivan afekat, 2) uzajamna pažnja i 3) nivo koordinacije između interakcionih partnera. Istraživači su opisali sve tri komponente kao: uzajamnu brigu, zajedničke pozitivne emocije i bio-bihejvioralnu sinhroniju. Utvrdili su da je percepcija pozitivne rezonancije povezana sa pozitivnim emocijama i mentalnim zdravljem i da je povezana sa manje bolesti, poput depresije i usamljenosti.

Povezivanje sa poznanicima 

Sa kim se možete povezati? Srećom, bliskost nije preduslov za uspostavljanje odnosa. Odnos se može stvoriti i sa ljudima sa kojima nismo bliski. Čini se da ovo ukazuje na to da biste se možda jednako uspešno povezali sa udaljenim saradnikom kao i član porodice. 

EMOCIONALNA DISTANCA: Šta kada osoba nije u stanju da se emotivno veže?

Imajte na umu da rutinski komuniciramo sa ljudima koji nisu bliski jer su povremene veze manje opterećujuće i u pogledu stvaranja i održavanja odnosa. Ipak, njihovi rezultati sugerišu da se jedinstveni odnos između odnosa i psiholoških potreba odvija kroz vreme i percepciju odnosa, između pojedinaca i unutar samog pojedinca. Činjenica da se ove asocijacije nisu razlikovale u zavisnosti od tipa veze ili nivoa intimnosti sugeriše da su sve veze potencijalno važni načini za zadovoljenje psiholoških i emocionalnih potreba. 

Kako da izgradimo odnos sa nekim ko nam je na dohvat ruke ali ipak udaljen? Kroz razgovorni kontekst i sadržaj. 

Na istoj strani 

Za prihvatanje drugih potrebno je više od reči. Druga grupa naučnika proučavala je uticaj konverzacione forme, izvan njenog sadržaja, na pojavu i regulisanje društvene strukture. Među ostalim nalazima bilo je zapažanje da osećaj „zajedničke stvarnosti“ ne proizlazi samo iz razmene informacija, već i iz subjektivno sagledavanje iskustva iz tekućeg razgovora. Oni opisuju partnere u razgovoru kao da su na istoj „talasnoj dužini“ i doživljavaju zajedničku stvarnost zbog visceralne senzacije koju stvara tok razgovora. 

Nauka još jednom potvrdila koliko majčine emocije utiču na novorođenče

Oni su dali primer video poziva na daljinu sa vremenskim kašnjenjima i drugim preprekama za formiranje hemije. Prekookeanski kandidat za posao sa odličnom biografijom, ljubaznom ličnošću i prihvatljivim odgovorima na pitanja u vezi sa poslom može se činiti kao neprikladan zbog nemogućnosti da „klikne“ sa anketerom. Zaključak je da je do toga moglo doći usled nedostatka entuzijazma, naizgled udaljenog ili neuspeha da reaguje ili se nasmeje na šalu onog koji vodi intervju za posao. Bez obzira da li ga prepoznajemo ili ne, ovaj tip nedostatka tokom razgovora nesvesno može stvoriti međuljudsku barijeru.

Očigledno je da približavanje nepristupačnom sagovorniku zahteva planiranje i pripremu, kao i iskreno poštovanje. Ali ako je važno povezati se, postoje načini za stvaranje hemije putem kontakta i razgovora.