filteri close
Objavljeno: 05.05.2021. Image source: Foto:pixabay/liberatori

Povišen holeserol u krvi obično ne daje nikakve simptome i znake, tako da problem može da uznapreduje, a da to i ne znamo

Zato je neophodno redovno kontrolistati nivo holesterola koji je moguće odrediti jednostavnom analizom krvi. Pored vrednosti ukupnog holesterola, preporuka je da se odredi i nivo HDL i LDL holesterola, kao i njhov odnos. Ovi rezultati su od izuzetne važnosti, jer nekada se može desiti da se ukupan holesterol kreće u granicama normale, ali da npr. imate loš LDL holesterol. Ukoliko je nivo LDL povišen, on se dovodi u vezu sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. 


Ne dozvolite da dijabetes upravlja vašim životom!