filteri close
Objavljeno: 26.11.2020. Image source: Foto: Pixabay/rebcenter-moscow

Anketa otkriva da pandemija korona virusa zabrinjavajuće utiče na psihološko zdravlje mladih.

Naučni tim zasnovao je svoje istraživanje na anonimnom onlajn upitniku koji je sadržao 126 pitanja koja prate prevalenciju različitih pandemijskih efekata, uključujući usamljenost, anksioznost, depresiju i upotrebu alkohola i droga.

Prosečna starost učesnika u anketi bila je 28 godina, a 86% je bilo starije od 23 godine. Istraživači su odgovore prikupili između 22. aprila i 11. maja 2020.

8 promena u koje se dese kad prestanete da pijete alkohol

Iako bi samo pre-pandemijska procena ovih pitanja u ovoj grupi omogućila direktnu procenu uticaja COVID-19, odgovori koje su dali učesnici omogućili su istraživačima da izvrše neka poređenja između psiholoških simptoma i ponašanja pre-pandemije i tokom pandemije.

Nalazi studije

Otprilike 65% učesnika studije prijavilo je povećani osećaj usamljenosti od proglašenja pandemije COVID-19. 

Naučnici su  i ranije identifikovali veze između usamljenosti i drugih psiholoških problema. Zaista, u trenutnoj studiji, ljudi koji su sebe opisali kao usamljene, takođe su prijavili da osećaju anksioznost (76%), gubitak osećaja povezanosti (58%) i depresiju (78%). 

Od ovih pojedinaca, 58% je reklo da su povećali količinu alkohola koju konzumiraju, a 56% povećalo upotrebu droga.

Koje su zdravstvene posledice narkomanije?

Među ispitanicima, 30% je prijavilo štetan i zavistan nivo pijenja.

Sve u svemu, 19% ispitanika reklo je da prekomerno pije na nedeljnom nivou, a 44% je otkrilo da su pijani najmanje jednom mesečno.

Za celokupnu populaciju ljudi koji su popunili upitnik, 80% je reklo da pije alkohol. I 22% je prijavilo upotrebu droge.

Od onih koji su koristili drogu tokom pandemije, 38% je reklo da je njihova upotreba teška.