filteri close
Objavljeno: 11.11.2020. Image source: Foto: Pixabay/Tumisu

Studija otkriva da socijalna anksioznost i depresija dovode do veće upotrebe aplikacija za upoznavanje potencijalnih partnera i utiču na ono šta se ljudi nadaju da će od njih dobiti.

Podaci objavljeni u februaru ove godine pokazuju da je u Sjedinjenim Državama čak 30% odraslih koristilo sajtove ili aplikacije za druženje. 

Prema istraživanju Statista, u prvom kvartalu 2020. godine, Tinder, najpopularnija od ovih aplikacija, imao je više od 6 miliona pretplatnika. 

Brojni su razlozi za korišćenje aplikacije za upoznavanje. Nova studijaUniverziteta Ryerson iz Toronta u Kanadi sada posebno razmatra vezu između socijalne anksioznosti, depresije i aplikacija za upoznavanje. 

Prema ovom istraživanju, postoji veza između socijalne anksioznosti i depresije i opsežnije upotrebe aplikacija za upoznavanje.

Zašto ljudi koriste aplikacije za upoznavanje?

Prethodna istraživanja sugerišu da postoji šest stvari zbog kojih ljudi koji koriste Tinder I nadaju se da će ih postići:

• ljubav
• ležeran seks
• lakoća komunikacije
•  potvrda sopstvene vrednosti
• uzbuđenje 
• praćenje trendova

Preovlađujuća teorija testirana u novom istraživanju je pozitivna veza između socijalne anksioznosti i depresije sa većom upotrebom aplikacija za upoznavanje. Pored toga, istraživači su predvideli pozitivne veze između socijalne anksioznosti i depresije i želje za:

• lakoćom komunikacije za muškarce, zbog anksioznosti povezane sa traženjem potencijalnih partnera/ki za sastanak, tradicionalno doživljavanom kao muška odgovornost
• ljubavlju, podjednako za oba pola
• potvrde sopstvene vrednosti, podjednako za oba pola
• uzbuđenje, posebno za muškarce
• ležeran seks, posebno za muškarce

Autori studije takođe su predvideli negativnu vezu između socijalne anksioznosti, depresije i ovih aplikacija za pronalazak partnera, podjednako za oba pola.

Nalazi studije

Ukupno 374 osobe koje koriste aplikacije za upoznavanje angažovane su za studiju i odgovarale su na pitanja postavljena putem Amazonove Mechanical Turk platforme.

Nije bilo kriterijuma za uključivanje ili isključivanje, a svaka osoba je dobila 1 dolar za učešće u studiji.

Istraživači su zatražili od učesnika da popune popis pitanja o socijalnoj fobiji sa 17 pitanja, u kojem osoba opisuje anksioznost koju je iskusila u socijalnim situacijama tokom protekle nedelje. Istraživači prepoznaju značaj ankete o socijaloj fobiji zbog njene korisnosti kao psihometrijske mere. 

11 jasnih simptoma ANKSIOZNOSTI

Pored toga, pojedinci su popunili podjednako dobro ocenjenu anketu o stresnim skalama za depresiju od 21 pitanja za merenje anksioznosti, simptoma depresije i stresa. 

Učesnici su takođe popunili anketu Tinder Motives Scale koja je pratila važnost pet od šest Tinder motiva za pojedinca. Istraživački tim nije uključio praćenje trenda jer je smatrao da je istraživanje neefikasno za merenje njegovog značaja.

Naučnici su merili upotrebu aplikacija za pronalaženje partnera putem upitnika Online Dating Inventory da bi procenili njihovu upotrebu i ponašanje.

Istraživači su otkrili da socijalna anksioznost i depresija nisu međusobno zamenljivi i da su različito povezani, ili ne, sa različitim motivima za korišćenje aplikacija za upoznavanje.

Opšta hipoteza istraživača smatrana je tačnom: čini se da su socijalna anksioznost i depresija povezani sa većom upotrebom aplikacija za upoznavanje. Pored toga, autori studije izvukli su razne zaključke.

Otkrili su da:

• Socijalna anksioznost i depresija povezani su sa upotrebom aplikacija za upoznavanje radi lakše komunikacije oba pola, mada je efekat izraženiji kod žena.
• Verovatnije je da će žene sa socijalnom anksioznošću biti zainteresovane za dobijanje ljubavi putem aplikacija za sastanke. Depresija nije uticala na to da li ljudi ovo traže, bilo za muškarce ili za žene.
• Aplikacije za upoznavanje koriste osobe oba pola sa socijalnom anksioznošću za potvrdu sopstvene vrednosti. To se, takođe, odnosilo na ljude sa depresijom, sa jačim efektom na žene nego muškarce.

Nije šala, "poludiš od ljubavi" je naučna ČINJENICA!

• Suprotno očekivanjima istraživača, postojala je pozitivna veza između socijalne anksioznosti i uzbuđenja za žene, mada ne za žene koje žive sa depresijom i ne za muškarce.
• Postojala je povezanost između socijalne anksioznosti muškaraca i žena u nastojanju da se povremeno pronalaze seksualne partnere. Ovo je važilo i za ljude koji žive sa depresijom, sa jačim efektom kod žena.

Istraživači su takođe otkrili negativnu povezanost između socijalne anksioznosti i depresije kod muškaraca i verovatnoće da će zapravo kontaktirati osobu za koju se ispostavilo da se poklapaju. Na verovatnoću da žena započne kontakt uopšte nije uticao nivo depresije.